ΣΕΤ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ

Εξαρτήσεις Διαχείρισης Πρασίνου

Η βούρτσα απομάκρυνσης αγριόχορτων του Multihog σε συνδυασμό με την λεπίδα κοπής είναι μια αποδοτική λύση για την απομάκρυνση αγριόχορτων χωρίς χημικά σε ρείθρα δρόμων και πεζοδρομίων.

Η μεγάλη βούρτσα (διαμέτρου 90 cm) εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία καθαρισμού χωρίς φθορές στην επιφάνεια του εδάφους και επιπλέον λειτουργεί με πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Τόσο ο βραχίονας της βούρτσας όσο και η λεπίδα κοπής ρυθμίζονται υδραυλικά σε ύψος και πλάτος από την καμπίνα του Multihog.

Μοντέλα: MWB 90-45

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

close

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

close

    Video