Σάρωθρα πεζού χειριστή, αναρροφητικά χειραμαξίδια και κάδοι καθώς και μεγαλύτερα συστήματα οδοκαθαρισμού συνιστούν τα απαραίτητα εργαλεία για την διατήρηση της καθαριότητας στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές.

Εμπρόσθιο σύστημα καθαρισμού αστικών περιοχών

Πλατφόρμα έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων – Cloud

Έξυπνος σταθμός απορριμμάτων τυπικής χωρητικότητας

Έξυπνος σταθμός αποκομιδής απορριμμάτων

Συμπιεστής απορριμμάτων με ηλιακή ενέργεια

Ηλεκτρικό αυτόνομο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης

Ηλεκτρικό μηχάνημα οδοκαθαρισμού

Το Aspirik συλλέγει όλα τα απορρίμματα στο πέρασμα του

Μπροστινή βούρτσα καθαρισμού για τη συντήρηση των δρόμων όλο τον χρόνο

Αυτόνομο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης

Τροχήλατο συμπαγές μηχάνημα καθαριότητας

Απομάκρυνση φύλλων και απορριμμάτων από μεγάλες εκτάσεις