Αυτόνομα πυροσβεστικά συστήματα διαφόρων τύπων και μεγεθών. Κατάλληλα για πυρόσβεση, άντληση υδάτων, καθαρισμό και απολύμανση κοινόχρηστων χώρων. Διαθέσιμα από τροχήλατα συστήματα πεζού χειριστή έως μεγαλύτερα συστήματα, κατάλληλα για τοποθέτηση σε οχήματα PickUp (ημιφορτηγά) και φορτηγά.

Αυτόνομα τροχήλατο πυροσβεστικό

Αυτόνομα πυροσβεστικά για οχήματα PickUp

Αυτόνομα πυροσβεστικά για φορτηγά