Εταιρική παρουσίαση

Noulikas Urban

Εταιρική παρουσίαση

Ιστορικό

Η εταιρεία Υιοί Ν. Νουλίκα Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1990 από τον Νικόλαο Νουλίκα και με την πολυετή παρουσία της στην ελληνική αγορά, έχει καταγράψει μία ανοδική και επιτυχημένη πορεία, που την καθιστά κορυφαία στον κλάδο. Διακρίνεται στον τομέα της, καθώς επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα και σοβαρότητα στη μελέτη, το σχεδιασμό και την εκτέλεση όλων των project που αναλαμβάνει.

Βασικοί της στόχοι είναι η διεύρυνση του πεδίου δράσης και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει. Την υλοποίηση τους καθιστούν εφικτή η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, ο εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η εποικοδομητική συνεργασία με πρωτοπόρους διεθνείς οίκους, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα.

Αποθήκη – Εγκαταστάσεις

Η έδρα της εταιρείας Υιοί Ν. Νουλίκα Ο.Ε. βρίσκεται στη Βέροια του νομού Ημαθίας. Από το 2003 λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σε οικόπεδο έκτασης εννέα (9) στρεμμάτων και καλυμμένης επιφάνειας 2.000 τ.μ.  σε βιομηχανικά αναπτυσσόμενη περιοχή, στο 5ο χλμ. του οδικού άξονα Βέροιας – Νάουσας. Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Γραφεία διοικητικού προσωπικού.
  • Οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών.
  • Χώρο έκθεσης μηχανημάτων και εξοπλισμού.
  • Συνεργείο συντήρησης μηχανημάτων.
  • Εργαστήριο με όργανα μη καταστροφικών ελέγχων ποιότητας.

Οι μονάδες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ικανοποιούν τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής, αποθήκευσης και διακίνησης των εμπορευμάτων από τους προμηθευτές προς την εταιρεία και έπειτα προς τους πελάτες της.

Πιστοποιήσεις

Πολιτική Ασφάλειας, Ποιότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος

ISO 9001:2015

Από τον Δεκέμβριο του 2012, η εταιρεία επαναπιστοποιήθηκε με το αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001:2015, και έχει πεδίο εφαρμογής την «Εμπορία, Συντήρηση, Έλεγχο και Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού, Μηχανημάτων και εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων ». Η Νουλίκας είναι η πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει αυτή την πιστοποίηση στον τομέα της εγκατάστασης και συντήρησης μηχανημάτων χιονοδρομικών κέντρων.

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει την αφοσίωση στην ποιότητα, σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων, από την εκτέλεση των πιο σύνθετων έργων, έως και την τεχνική υποστήριξη όλων των προϊόντων που προμηθεύει.

ISO 14001:2015

Σε όλη την ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα στο ευαίσθητο ορεινό περιβάλλον όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των διεργασιών, η εταιρεία Υιοί Ν. Νουλίκα Ο.Ε.  εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ EN ISO 14000:2015, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξής της.

Σε συνεργασία με εγκεκριμένους Φορείς Διαχείρισης, διαθέτει το σύνολο των επικίνδυνων και μη αποβλήτων προς ανακύκλωση και ορθολογική διαχείριση. Παράλληλα προβαίνει στην υλοποίηση έργων, σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, φροντίζοντας για την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται οι εγκαταστάσεις αναβατήρων και άλλων συστημάτων.

ISO 45001:2018

Με σεβασμό στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, η εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα ISO 45001:2018. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Υιοί Ν. Νουλίκα Ο.Ε. μπορεί να γίνει επικίνδυνο και αφιλόξενο, αν δεν ληφθούν τα σωστά μέτρα. Για τον λόγο αυτό, το σύστημα για την υγιεινή και την ασφάλεια, εφαρμόζεται με ευλαβικό τρόπο σε όλες τις βαθμίδες της επιχείρησης.

Σε διαδικασίες όπως παραγγελίες ανταλλακτικών, αξιολόγηση προμηθευτών, εκπαίδευση προσωπικού, διαχείριση εγγράφων και γενικότερα τις δραστηριότητες της διοίκησης, εφαρμόζεται το σύστημα ποιότητας, σε συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποίησης στην Ελλάδα, την QMS Cert.

Στην κατάρτιση του προγράμματος ποιότητας συμμετείχαν όλα τα στελέχη της εταιρείας. Σε συνεργασία με τα έμπειρα στελέχη της QMS Cert, συστήθηκε ένα πρόγραμμα ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της εταιρείας, για την διατήρηση υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, με άμεσα και έμμεσα οφέλη για τον πελάτη.

Όραμα

Το όραμα της Υιοί Ν. Νουλίκα Ο.Ε. είναι να διατηρήσει τη θέση της ως μία πρωτοποριακή και καινοτόμα εταιρεία, προωθώντας ένα βιώσιμο μέλλον με πράσινες πόλεις που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρέχοντας τους εξειδικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

Αποστολή της εταιρείας είναι να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του σήμερα και υπόσχονται ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο. Βασική δέσμευση είναι η διατήρηση μίας δυναμικής προσέγγισης στην έρευνα και την ανάπτυξη, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στην ποιότητα, την καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη. Μέσω της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία επιδιώκει να συνεχίσει να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και λύσεις, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη αμφότερων.

Βασικές αξίες της Υιοί Ν. Νουλίκα Ο.Ε. είναι η ευθύνη, ο σεβασμός και η συνέπεια προς τους συνεργάτες αλλά και προς τον πελάτη, εμπνέοντας αξιοπιστία και διασφαλίζοντας την ποιότητα.