ΦΡΕΖΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Εξαρτήσεις Εκχιονισμού

Η Multihog διαθέτει πλήθος φρεζών χιονιού για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες εκχιονισμού. Το πλάτος εκχιονισμού κυμαίνεται από 1,50 έως ,70 μέτρα και το ύψος έως 1,20 μέτρα.

Διαθέτει πλήθος ασφαλιστικών διατάξεων οι οποίες αποτρέπουν την βλάβη σημαντικών εξαρτημάτων της φρέζας.

Είναι πλήρως ελεγχόμενη από το εσωτερικό της καμπίνας και το στόμιο εξαγωγής έχει εύρος περιστροφής 240° για να επιτρέπει την εκτόξευση του χιονιού τόσο στην αριστερή όσο και στην δεξιά πλευρά του οχήματος.

Μοντέλα: MSB W1500/200 | MSB Z72/Z90 | MSB KFS 650/750

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

close

    Video