ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΥ

Εξαρτήσεις Εκχιονισμού

Ο αλατοδιανομέας αντιπαγωτικού υλικού τοποθετείται στο πίσω μέρος της καρότσας του Multihog και είναι ιδανικός για τη διανομή υγρών αποπάγωσης.

Ο ψεκασμός γίνεται με μεγάλη ασφάλεια διότι δεν έχει προεξέχοντες βραχίονες και το μήκος της καρότσας δεν επεκτείνεται. Ένας συνδυασμός 3 τμημάτων ψεκασμού και ισχυρών πλευρικών ακροφυσίων δίνουν συνολικό πλάτος ψεκασμού 10 μέτρων. Μέσω του διαύλου CAN έχουμε τον απόλτυο έλεγχο για την αποτελεσματική χρήση του υγρού αποπάγωσης (ο ψεκασμός σταματά όταν σταματήσει να κινείται το όχημα). Η δεξαμενή διαθέτει πώμα πλήρωσης σα χαμηλό ύψος και διακόπτη αποκοπής δεξαμενής για να αποφευχθεί η υπερπλήρωση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

close