Ηλεκτροκίνηση: Χαμηλές εκπομπές ρύπων [1/5]

Η ηλεκτροκίνηση έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για ένα πιο βιώσιμο και πράσινο μέλλον. Στην Noulikas Urban, γνωρίζουμε καλά πως η προστασία του πλανήτη είναι ευθύνη όλων, και για αυτό επιλέγουμε να προωθούμε νέες και οικολογικές προτάσεις, όπως η προώθηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων μας στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης είναι γνωστά, με το πιο σημαντικό από αυτά να είναι οι χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα που οδηγούν στην μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος στο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα. Αυτή η μείωση των εκπομπών ρύπων συμβάλλει τόσο στην προστασία της υγείας του ανθρώπου, όσο και της φύσης. Επιπλέον, προάγεται η βιωσιμότητα και η αειφορία, ενθαρρύνοντας ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης.

Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μονόδρομο για την επίτευξη των παγκοσμίων στόχων απαλλαγής από τους ρύπους που προέρχονται από τις μετακινήσεις και οδηγούν στην εξάλειψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στόχοι που έχουν τεθεί σε παγκόσμια κλίμακα, υπολογίζουν πως μία στις τρεις πωλήσεις οχημάτων την επόμενη δεκαετία θα αφορά ηλεκτροκίνητα οχήματα και μηχανήματα έργου.

Έτσι και εμείς στην Noulikas Urban βαδίζουμε προς την νέα, πράσινη αυτή εποχή εμπλουτίζουμε συνεχώς την γκάμα μας με επιλογές που σέβονται το περιβάλλον. Δήμοι και Περιφέρειες από όλη την Ελλάδα υποστηρίζουν την δράση αυτή, εμπλουτίζοντας τους στόλους τους με ηλεκτροκίνητα  σάρωθρα, οχήματα πολλαπλών χρήσεων, χωματουργικά, κ.α. αποτελώντας πρότυπο και για άλλες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες της χώρας. Με την προσθήκη ηλεκτροκίνητων επιλογών στους στόλους των πόλεων, γίνεται το πρώτο βήμα για ένα πράσινο μέλλον.

Γνωρίστε την γκάμα με τα ηλεκτροκίνητα προϊόντα μας και επικοινωνήστε μαζί μας  για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτροκίνηση!