Η σειρά των ηλεκτρικών pick up οχημάτων πολλαπλών χρήσεων της Club car με μια πληθώρα διαθέσιμων προσαρμογών. Η Club Car σας παρουσιάζει εκατοντάδες επιλογές για να δημιουργήσετε ένα όχημα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας.

Όχημα πολλαπλών χρήσεων Club Car Urban N1

Όχημα πολλαπλών χρήσεων με γνώμονα την ασφάλεια

Διεκπεραίωση όλων των εργασιών σε πεζοδρόμους και ζώνες χωρίς αυτοκίνητα