ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Εξαρτήσεις Διαχείρισης Οδοστρώματος

Το σύστημα διάνοιξης φρεατίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή νέων οδών αλλά και κατά την αποκατάσταση και συντήρηση υπαρχόντων φρεατίων.

Προσφέρει δραστική μείωση του χρόνου εργασίας με δυνατότητα αποκάλυψης των φρεατίων σε 1-3 λεπτά. Επιπλέον προσφέρει αύξηση της ποιότητας εργασίας αποτρέποντας τη δημιουργία σαμαριών και λακκούβων.

Η κεφαλή κοπής λειτουργεί χωρίς την ανάγκη υδρόψυξης και προσφέρει άψογα αποτελέσματα ακόμη και σε σκληρά βραχώδη εδάφη.

Μοντέλα: MMC 950

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

close

    Video