ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Εξαρτήσεις Γενικής Χρήσης

Το Multihog μπορεί να εξοπλιστεί με ένα πλήρες πυροσβεστικό σύστημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως αντλητικό σύστημα για την άντληση υδάτων από πλημμύρες. Η αντλία νερού υψηλής πίεσης έχει δυναμικότητα μέχρι και 5.000 λίτρα/λεπτό.

Εντός ή εκτός δρόμου, σε αγροτικές ή αστικές περιοχές, η συμπαγής κατασκευή, ο αρθρωτός σχεδιασμός και το πατενταρισμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στους 4 τροχούς προσφέρει πρόσβαση σε περιοχές που είναι απρόσιτες σε μεγαλύτερα οχήματα και μονάδες άντλησης.

Μοντέλα: MSWP

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

close

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

close