ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΚΟΥΒΩΝ

Εξαρτήσεις Διαχείρισης Οδοστρώματος

Εξαιρετικά αποδοτικό μηχάνημα για την αποκατάσταση των λακούβων σε ασφαλτοτάπητες. Η μήκους 450 mm κεφαλή έχει ρυθμιζόμενο βάθος τομής 0-150 mm και λειτουργία πλευρικής μετατόπισης.

Η ακρίβεια στην κοπή μειώνει τα κόστη μειώνοντας τα υλικά που πρέπει να απομακρυνθούν, τα υλικά που πρέπει να τοποθετηθούν για την αποκατάσταση και το συνολικό χρόνο επέμβασης.

Το προαιρετικό σύστημα ψεκασμού καταστέλλει την σκόνη που δημιουργείται. Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και η εξαιρετική απόσβεση κραδασμών παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τον χειριστή.

Μοντέλα: MBP 450

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

close

    Video