ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

Εξαρτήσεις Καθαριότητας

Το αποφρακτικό σύστημα είναι κατάλληλο για την απομάκρυνση και μεταφορά υγρών αποβλήτων και λάσπης και τον καθαρισμό αποχετεύσεων, φρεατίων και υπονόμων.

Διαθέτει δεξαμενή χωρητικότητας 900 λίτρων χωρισμένη σε δύο τμήματα: 600 λίτρα για απόβλητα και 300 λίτρα για νερό. Το σύστημα αναρρόφησης είναι εξαιρετικά ισχυρό και έχει δυναμικότητα 750 m³/h.

Το ενσωματωμένο φίλτρο και η ισχυρή αντλία προσφέρουν την δυνατότητα αναπλήρωσης της δεξαμενής νερού από διάφορες πηγές νερού.

Μοντέλα: MGC 900

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

close

    Video