2023/02/1

Αναπνεύστε καλύτερα με ένα αυτοκινούμενο σάρωθρο

Ο καθαρός αέρας μας δίνει ζωή: τα λεπτά σωματίδια στον αέρα μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση ασθενειών.

Δεν είναι κάτι καινούργιο. Πόσες φορές διασκορπίζουμε λεπτή σκόνη στον αέρα που αναπνέουμε, κατά την προσπάθεια μας να καθαρίσουμε το έδαφος στους χώρους εργασίας, στα σπίτια μας και στις πόλεις;

Με τα αυτοκινούμενα σάρωθρα, είναι σχετικά εύκολο να μαζέψετε την πλειονότητα της σκόνης. Τι συμβαίνει όμως όταν χρησιμοποιηθούν ανεπαρκή αυτοκινούμενα σάρωθρα; Ο ατμοσφαιρικός αέρας που καθαρίζεται γεμίζει με πυκνή και λεπτή σκόνη, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία όσων εργάζονται στον συγκεκριμένο χώρο, όπως και του χειριστή που φροντίζει για τον καθαρισμό.

Το να εισπνέουμε σκόνη όπως επίσης και λεπτή σκόνη, μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία, δηλώνει το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας

Λεπτή σκόνη; Τι είναι αυτό?

Τα λεπτά σωματίδια σκόνης είναι σωματίδια που παραμένουν αιωρούμενα στον αέρα. Ονομάζονται επίσης και σωματίδια ή μικροσωματίδια. Χαρακτηρίζονται γενικά από το ακρωνύμιο PM (Particulate Matter) που σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο αριθμό (υποδεικνύοντας το μέγεθος της διαμέτρου των σωματιδίων).

Αλλά πότε αυτά τα σωματίδια σκόνης είναι επικίνδυνα;

«Οι επιπτώσεις της αερομεταφερόμενης σκόνης στην ανθρώπινη υγεία, που ονομάζεται PM10 σε σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων από τα οποία αποτελείται, εξαρτώνται κυρίως από την ποσότητα (ή τη συγκέντρωσή), και τη φύση των συστατικών της. Στην πραγματικότητα, και σύμφωνα και με τη διάμετρο τους, θα εναποτεθούν, βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Ο τύπος και η σοβαρότητα των προσδιοριζόμενων επιπτώσεων στην υγεία επηρεάζεται επίσης από χημικές ουσίες, οργανικές και ανόργανες, που βρίσκονται στην επιφάνεια των σωματιδίων. Οι διαλυτές ουσίες, για παράδειγμα, μπορούν να απορροφηθούν από το σώμα όπου και εναποτίθενται, προκαλώντας τοπικές διαταραχές.

Πιο σοβαρές επιδράσεις παρατηρήθηκαν με διαταραχές (συμπτώματα), και μεταβολές στην αναπνευστική λειτουργία (βρογχίτιδα, άσθμα που μπορεί επίσης να απαιτεί νοσηλεία) μετά από έκθεση σε αυξημένα επίπεδα PM10 και PM2,5 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 microns). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει συνδέσει την εξάπλωση αυτών των επιπτώσεων, “με την αύξηση (των 10 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο) στη μέση συγκέντρωση των PM10 και PM2,5 υπολογίσιμο σε διάστημα 24 ωρών την ημέρα”, αναφέρει το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας.

text
Μια φωτογραφία αρχείου, ενός μοντέλου αυτοκινούμενο σάρωθρο DUEMILA από το RCM, που ήδη χρησιμοποιείτο στη δεκαετία του 1980 σε πολύ σκονισμένα περιβάλλοντα.

Είναι λοιπόν δυνατή η συλλογή περισσότερης σκόνης;

Τα αυτοκινούμενα σάρωθρα RCM έχουν σχεδιαστεί για να σέβονται το περιβάλλον και έχουν προσαρμοστεί ειδικά για πολύ σκονισμένα περιβάλλοντα.