αρχείο-λήψης-5

Multihog CV: Ευέλικτο σάρωθρο με πιστοποίηση υψηλής απόδοσης

Το σάρωθρο CV της Multihog, είναι ένα σάρωθρο μεσαίου μεγέθους που έρχεται με πιστοποίηση 4 αστέρων στο τεστ απόδοσης της EUnited, που είναι και η υψηλότερη δυνατή επίδοση στην δοκιμασία.

Το συγκεκριμένο τεστ έχει σχεδιαστεί ώστε να μετράει με ακρίβεια την απορρόφηση αιωρουμένων σωματιδίων και λεπτής σκόνης από το όχημα καθαρισμού κατά το πρότυπο DIN EN 15429-3: 2015-05. Η πιστοποίηση της EUnited είναι ευρέως αποδεκτή σε όλη την Ευρώπη, και ουσιαστικά αντικαθιστά τις αόριστες υποσχέσεις των κατασκευαστών με απόλυτα επαληθεύσιμες μετρήσεις απόδοσης.

Η επίδοση τεσσάρων αστεριών αντιστοιχεί σε απορρόφηση του 96% της αιωρούμενης σκόνης, και πρακτικά σημαίνει πως το σάρωθρο CV της Multihog μπορεί να ανταπεξέλθει στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας και καθαρισμού, ακόμη και περιπτώσεις που μοιάζουν να βρίσκονται εκτός του εύρους καταλληλότητας για σάρωθρα τέτοιου τύπου.

Για δημόσιους φορείς όπως τα συνεργεία Δήμων και Περιφερειών, καθώς επίσης και για Στρατιωτικές μονάδες, ο αποτελεσματικός καθαρισμός μικρών δρόμων και πεζοδρόμων με ένα πέρασμα είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς αυτό μεταφράζεται όχι μόνο σε εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, αλλά και σε δυνατότητα κάλυψης των αναγκών καθαρισμού μεγάλων περιοχών.